ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างบำรุงรักษาอาคารและพัสดุกลาง

ยินดีต้อนรับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  เกี่ยวกับการรับและให้ของขวัญ

 

กิจกรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พบผู้ประกอบการ

(ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างบำรุงรักษาอาคารและพัสดุกลาง)