นางสาวจุฬารัตน์ พฤษศวินิช

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง

บำรุงรักษาอาคารและพัสดุกลาง